english   |   slovak

Nové referencie

apríl 2016 Inga Vetráková

Ďakujem Vám ešte raz za Váš výskum, za Vašu profesionalitu. Môj manžel bol nadšený, keď zistil čo ho doma čakalo. Neveril vlastným očiam. A nemohla som vymyslieť lepší darček.


marec 2016 JUDr. Ivan H.

V minulosti som sa pozastavil nad tým, že od základnej školy sme sa učili históriu nám celkom cudzích panovníckych rodov ale naše vedomosti o našich priamych pokrvných predkoch končia pri starých rodičoch, nanajvýš pri prastarých rodičoch. Keď som sa rozhodol niečo na tom zmeniť, natrafil som na pána Michala Rázusa. S jeho profesionálnym a korektným prístupom ako aj s výsledkami nim vykonaného genealogického výskumu som maximálne spokojný.

 

 

 

 

 

 

Kto sme?

Výskum realizuje Mgr. Michal Rázus, absolvent FF PU v odbore dejepis- slovenský jazyk-literatúra. Genealogickému výskumu sa venuje od roku 2002. Je členom SGHS (Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť) a regionálnym zástupcom CGSI (Czechoslovak Genealogical Society International) S výsledkami jeho práce sú spokojní a prípadnú referenciu môžu podať klienti na Slovensku, USA, Austrálii a Kanade.

Certifikát

 

Partneri

Find your roots in Slovakia
http://www.slovak-ancestry.com

Unique battlefield in Slovakia
http://www.dukla-battlefield.com

Traveling in Slovakia is fun
http://www.slovak-tourguide.comSLUŽBY


Ponuka služieb:

Tvorba a grafické spracovanie rodokmeňa

V ponuke sú rôzne typy spracovania rodokmeňa ako napríklad rozrod alebo vývod. Rozrod zobrazuje všetkých potomkov určitej osoby alebo rodičovského páru a  vývod zase súhrn predkov osoby. Samozrejmosťou je zaujímavé grafické spracovanie rodokmeňa.

Archívny výskum

Bádanie v archívoch matrikách a ďalších inštitúciách. Vyhľadávanie a skúmanie rôznych dokumentov ako napríklad rodných, sobášnych a úmrtných listov, vysvedčení, starých cestovných dokladov, vojenských záznamov, starých listín a iných zabudnutých dokumentov.

Vyhľadávanie príbuzných a dedičov

Nájdite s nami svojich stratených príbuzných na Slovensku alebo v zahraničí.

Spoznajte svoju rodinu a stretnite sa s ňou.

Rovnako ponúkame aj vyhľadávanie dedičov.

 

Rešerše a portfóliá

Tvorba a spracovanie správ a rešerší týkajúcich sa miest, obcí, hradov alebo ďalších lokalít. Ich súčasťou môže byť aj fotodokumentácia alebo iné podklady ako napríklad staré staré mapy, pohľadnice, či dobové artefakty.