english   |   slovak

Nové referencie

apríl 2016 Inga Vetráková

Ďakujem Vám ešte raz za Váš výskum, za Vašu profesionalitu. Môj manžel bol nadšený, keď zistil čo ho doma čakalo. Neveril vlastným očiam. A nemohla som vymyslieť lepší darček.


marec 2016 JUDr. Ivan H.

V minulosti som sa pozastavil nad tým, že od základnej školy sme sa učili históriu nám celkom cudzích panovníckych rodov ale naše vedomosti o našich priamych pokrvných predkoch končia pri starých rodičoch, nanajvýš pri prastarých rodičoch. Keď som sa rozhodol niečo na tom zmeniť, natrafil som na pána Michala Rázusa. S jeho profesionálnym a korektným prístupom ako aj s výsledkami nim vykonaného genealogického výskumu som maximálne spokojný.

 

 

 

 

 

 

Kto sme?

Výskum realizuje Mgr. Michal Rázus, absolvent FF PU v odbore dejepis- slovenský jazyk-literatúra. Genealogickému výskumu sa venuje od roku 2002. Je členom SGHS (Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť) a regionálnym zástupcom CGSI (Czechoslovak Genealogical Society International) S výsledkami jeho práce sú spokojní a prípadnú referenciu môžu podať klienti na Slovensku, USA, Austrálii a Kanade.

Certifikát

 

Partneri

Find your roots in Slovakia
http://www.slovak-ancestry.com

Unique battlefield in Slovakia
http://www.dukla-battlefield.com

Traveling in Slovakia is fun
http://www.slovak-tourguide.comCENY


Cena genealogického výskumu sa dopredu nedá presne stanoviť, pretože je závislá od viacerých faktorov ako je rozsah a geografická dostupnosť prameňov, komplexnosť výskumu a predovšetkým Váš záujem. Cena je odhadnutá po prvotnej konzultácii a získaní vstupných informácií.

S výsledkami výskumu budete priebežne oboznamovaní a prípadné zmeny budú s Vami vždy predom konzultované.

 

Hodinová sadzba je 20Eur/hod.

 

S výskumom sú spojené aj matričné a archívne poplatky, ktoré sú zaúčtované do konečnej ceny.

- poplatok archívu za prezeranie matriky - kolok 1,50 € (45,19 Sk)

- poplatok archívu za fotografovanie 13,27 €/deň (399,77 Sk)

- matričný poplatok za vydanie dokumentu 1,50 € (45,19 Sk)

- prípadné cestovné náklady